dActive.pl | Domeny, serwery

Jak dokonać cesji domeny polskiej i cesji domeny globalnej?

Cesji domeny polskiej i globalnej można dokonać elektronicznie. Potrzebne jest do tego założenie konta abonenckiego osobie przejmującej domenę.

Jak wygląda procedura cesji?

Z panelu klienta strona zrzekająca się domeny pobiera kod cesji poprzez wyświetlenie szczegółów nazwy domeny. Tam za pomocą przycisku "Pobierz kod cesji" należy zainicjować akcję wydania kodu. Po zatwierdzeniu działania kod cesji domeny jest wysyłany na adres e-mail klienta. Następnie otrzymany kod należy przekazać stronie przejmującej, która w swoim panelu klienta w sekcji Transfer domen - e-cesja domeny – podaje nazwę domeny i uzyskany kod od strony zrzekającej się. Następnie należy wybrać opcję Rozpocznij, po czym do obu stron zostaną wysłane wiadomości email, w których zostanie zawarty link potwierdzający cesję.

Kiedy nastąpi potwierdzenie obu stron, cesja zostaje wykonywana automatycznie. W sekcji e-cesja panelu CSA w każdej chwili mamy możliwość sprawdzenia statusu cesji, a także można dokonać anulowania.

Jeżeli któraś ze stron w ciągu 14 dni nie potwierdzi cesji zostanie ona anulowana. Jeżeli zaistnieje konieczność ponownego rozpoczęcia cesji, należy wygenerować jej kod ponownie.

Baza wiedzy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 dactive.pl