dActive.pl | Domeny, serwery

Jak dokonać zmiany danych abonenta domeny?

Z uwagi na bezpieczeństwo i priorytet działań, w celu zmiany danych abonenta domeny klient powinien skontaktować się z Doradcą za pomocą poczty e-mail na adres domeny@dactive.pl. Aby przyspieszyć operację należy wcześniej przgotować wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty. Do zmiany niezbędne jest wypełnienie Wniosku o zmianę danych abonenta domeny, dokument ten należy wypełnić czytelnie, dodać pieczątkę firmową i podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku. Jeżeli osoba składająca wniosek nie jest abonentem domeny, należy załączyć stosowne upoważnienie. W przypadku kiedy abonentem domeny jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i nie posiada pieczątki firmowej, należy dołączyć podpisany wydruk z CEIDG (www.ceidg.gov.pl) lub skan wpisu do EDG lub aktualny KRS.

Baza wiedzy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 dactive.pl