dActive.pl | Domeny, serwery

Zmiana abonenta domeny - o czym należy pamiętać

Podczas wypełniania wniosku o zmianę danych Abonenta domeny, musimy pamiętać aby zawrzeć w nim wszystkie niezbędne dane. Poprawnie wypełniony wniosek przyspieszy okres realizacji zmian.

W szczególności należy pamiętać o tym, aby wniosek o zmianę danych abonenta domeny był wypełniony czytelnie. Sugerujemy aby wypełnić go drugowanymi literami. Nie możemy zapomnieć o tym, żeby na wniosku znajdował się podpis abonenta domeny lub osoby upoważnionej do zlecania takich dyspozycji. W przypadku kiedy zmiana zlecana jest przez pełnomocnika, nalezy jako załącznik do wniosku dodać także stosowne upoważnienie. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

Dzięki przekazaniu kompletu dokumentów już za pierwszym razem Twoja dyspozycja zmiany danych abonenta domeny będzie zrealizowana szybko i sprawnie.

Baza wiedzy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 dactive.pl